torsdag 4. september 2008

Idè Kista


Sammen med Molde Sentrum AS og Ordfører Jan Petter Hammerø startet jakten på gode ideer for å ska pe en bedre by.

Det er jo fremmet forslag om å få befolkningsvekst til 30 000 innbyggere i Molde og da trengs det gode ideer for hvordan å gjøre byen bedre!

FOrslagene skal legges i en kiste som skal stå på servicetorget, så har du en god ide og er fra Molde så ta turen dit :)

Ingen kommentarer: